Voice Support

Voice Support erbjuder
kvalificerad röst- och talträning
med anor från Klosters Röstskola,
Skara skolscen,
European Film Actor School i Zurich,
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm,
Stockholms Musikpedagogiska Institut.

Vi arbetar främst med talrösten där
röstträning, talteknik,
muntlig framställning
och praktisk retorik ingår.
Vi tränar individuellt, i mindre grupper,
workshops och/eller föreläsningar.

Våra kunder är såväl privatpersoner som
radio- och tv-journalister, skådespelare
och föredragshållare inom
olika röstrelaterade yrkesområden.

Voice Support började sin verksamhet 1999 och hade redan då tio års yrkeserfarenhet inom området.
Vi är främst ett uppsökande företag som arbetar på plats hos företagskunder och erbjuder
skräddarsydd undervisning.

Vi har tillgång till arbetslokal på Varvsgatan 12 vid Hornstull i Stockholm.
 

Personal

Sandra Ottander är utbildad logonom dvs. röst- och talpedagog med estetisk inriktning.
Hon är även utbildad skådespelare, manusförfattare, konsult i personlig utveckling.
Hon har en mångårig erfarenhet av undervisning som pedagog i
röst- och talträning, muntlig framställning och praktisk retorik.

Vi samarbetar även med Agneta Ottander, talpedagog och universitetslektor
och Catarina Lindh, naprapat på Naprapatvärkstan i Stockholm.


Vi erbjuder

Avspänningsteknik
Andningsteknik
Röst- och talanalys
Röst- och talträning både individuellt och i grupp
Presentationsteknik
Träning i centralsvenska för t.ex. nysvenskar och blivande skådespelare
Utveckling av röstresurser
Textgestaltning och interpretation
Kroppsmedvetenhet och träning i kroppsspråk