Verksamhet

Dagens samhälle kräver att 
den enskilda rösten kan göra sig hörd.
Den egna företagsamheten har ökat och därmed också trycket att kunna föra sin egen talan. Alla använder vi vår röst dagligen. Vissa yrkesgrupper är beroende av sin röst i sitt dagliga arbete.
Dessa så kallade röstyrken kan vara
mediejournalister, skådespelare,
lärare, poliser, präster, jurister,
politiker med flera. Många vet inte att rösten är utvecklingsbar och har inte den kunskap som krävs för att använda sin röst optimalt! Rösten är ett fantastiskt instrument med oändliga möjligheter till utveckling! Lider du till exempel av heshet, knarr, entonig röst? Blir du trött i rösten, har du talängslan eller har du problem med andningen så är det symtom som kan åtgärdas.


Så här kan en lektion gå till LYSSNA
Lektionen börjar med en röstanalys för att klargöra vad du behöver hjälp med. Under lektionen ingår olika övningar som ökar röstens bärighet och dess uttryck.
För att samordna röstorganens olika delmuskler gör vi till exempel
avspännings-, andnings-, tonbildnings-, resonans- och
artikulationsövningar för att frigöra rösten. En viss typ av övningar bör man
träna på varje dag för att hitta och utveckla röstens möjligheter. Lektionen har som mål att väcka en fantasifull tankeverksamhet och kan upplevas som lekfull. Varje övningsmoment har klara motiv och syften. Vi arbetar både med fritt tal dvs. ditt spontana tal med fri tankeassociation
och bunden text dvs. text som du själv skrivit, skönlitterära texter och
tidningsartiklar m.m. Hela du är din röst! Vi brukar säga att en sund "röst" bor i en sund kropp. En röstdoktor som arbetade på Operan sa,
”En röstmänniska ska alltid vara glad och aldrig vara sjuk!”
En bra sanning med viss modifikation. Vi rekommenderar 10 lektioner i tät följd för att uppleva någon utveckling i din röst. Vill man uppnå en skolad röst, kan man behöva gå betydligt längre, ibland flera år.

När vi avslutar en avtalad arbetsperiod rekommenderar vi att du fortsätter
med den träning som du haft, dels för att undvika att få besvär igen
och dels för att upprätthålla den röstkvalité som uppnåtts.

Om dina besvär är av sådan karaktär att vi anser att du behöver annan hjälp
skickar vi dig vidare till lämplig specialist.

Ett besök hos oss är alltid utvecklande!


Voice Supports uppdragsgivare

Många företag är alltid i behov av en bättre profilering.

Voice Support skräddarsyr utvecklingsprogram efter kundens behov och resurser. 

Genom träning i muntlig framställning och i praktisk retorik får företaget
en tydligare profilering och ökad effektivitet!

Voice Support samarbetar idag med följande företag

SVT, Sveriges Television
SR, Sveriges Radio
Radio Stockholm
DI, Dramatiska Institutet, Stockholm
SvD, Svenska Dagbladet/Pihlström Ljud AB
KTH, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
JMK, Journalistik, Medier och Kommunikation, Stockholms universitet
IWC, International Women´s Center, Stockholm
Lärarhögskolan, Stockholm
Calle Flygare Teaterskola AB
DITV, Dagens Industri
Kanal 75, Solvalla travbana
Vara fokhögskola, radiolinjen
Poppius