strartsida-2

Sandra Ottander

 

Välkommen till Voice Support

Det fantastiska med rösten är, att den är en så självklar del av oss. Den bara finns där!

Har man däremot ett så kallat röstyrke, som t.ex. journalist, skådespelare, politiker, lärare m.fl., så blir rösten ett av de viktigaste redskapen i yrket. Har man ett röstyrke, blir man oftast medveten om vad som kan bli bättre. Det mesta går att förbättra och utveckla och förfina.

Det Voice Support kan erbjuda är, att utveckla sin talröst, sitt uttal och sitt uttryck. Om en röst är i behov av specialistvård, hör vi det och skickar vi eleven vidare till lämplig instans.

Vårt företag har funnits sedan 1999 och är främst verksam inom radio, tv och teater. Vi har verkat mestadels i Stockholm, men även runt om i hela Sverige.

Om du vill utveckla din röst, är det viktigt att du som elev är väl medveten om, att du själv måste vilja förändra och att träna målmedvetet för att uppnå resultat. När du uppnått önskat resultat är det viktigt att fortsätta träna för att behålla den röstkvalitet du uppnått.

Många av våra elever återkommer i perioder, för att få inspiration och bli påminda om sina gamla ovanor och utvecklas vidare.

Är du ny som elev, så är det viktigt att du tar lektioner regelbundet under en längre period. Förslagsvis en gång i veckan under ett par månader.

Du är varmt välkommen att höra av dig och börja utveckla din röst eller ditt behov för att känna dig trygg som talare!

FÖRE

EFTER

”Att lära sig ett nytt språk är väldigt krävande. Jag har lagt ner mycket tid och energi på detta. I början lärde jag mig hela fraser och ord för ord. Med uttal och melodi var det ännu svårare. Det verkade näst intill omöjligt att hinna med allt från innehåll (vädret), uttal, melodi, tempo och bara det här med att skilja på ”en” och ”ett”. Men med hjälp av logonomen Sandra lärde jag mig steg för steg att närma mig ett nytt språk även melodiskt. När jag tänker tillbaka kändes det nästan omöjligt, men jag gjorde det i alla fall! Inför varje sändning krävs det fortfarande en rejäl ansträngning. ”

Deana Bajic, SVT. Elev hos Voice Support.

”Jag är mycket fascinerad över Deanas enorma energi att vilja behärska ett nytt språk. Inte bara det, utan dessutom att prata utantill och att synas i rörlig bild. Att även göra det i direktsändning då och då imponerar. För att kunna förverkliga detta krävs ett stort mått av vilja, uthållighet, oändligt övande och ett stort mått mod.”

Logonom Sandra Ottander, Voice Support.